ÚJRA NYITUNK!

Kategóriás képzések online
Érdeklődni és jelentkezni:
E-mail: szaktanfolyam@kiskun.autosiskola.hu
Telefonszám: 76/509-221, 20/438-40-20

ÚJ IRODÁBAN

ÚJ HELYEN

ÚJRA A KORMÁNY MÖGÖTT

ÚJRA INDULNAK A VIZSGÁK

Nagyon fontos, hogy az alábbiakat be kell tartanotok:
Mindenki a saját oktatójával egyeztessen a következő forgalmi óra időpontjáról!
A forgalmi órákon kötelező a MASZK és a KESZTYŰ viselése, azt hozzatok magatokkal! Ha ez hiányzik, az oktató megtagadhatja az óra megtartását! Mindannyiunk érdeke, hogy a védekezés szabályait betartsuk, kérjük ezt vegyétek komolyan!‼
Ezen a héten a korábban megszokott nyitva tartással 8-16 óra között várunk titeket!

Kecskemét, 2020. május 06.

Pontrendszer újratöltve

Közúti közlekedési előéleti PONTRENDSZER változásai 2001-2004-2008

A pontrendszer alapját a 2000. évi CXXVIII. törvény (hatályos 2001. 01. 01-től) határozta meg, amelyet a tapasztalatok alapján és a közlekedésbiztonsági helyzet sürgős javítása érdekében módosított a Parlament a 2007. évi CLXXIII. törvénnyel, amely hatályos 2008. 01. 01-től.
A végrehajtási rendeletek igazodtak a törvényekhez: 236/2000. (XII.23.) Korm. rendelet (hatályos 2001. 01. 01-től, módosult: 2004. 04. 01-től (pontszámok) és 2007. 01. 01-től (eljárás), valamint a törvénymódosításhoz kapcsolódóan a 385/2007. (XII.23.) Korm. rendelettel 2008. 01. 01-től.
A következőkben megpróbálom bemutatni a pontrendszert és annak változásait. A szövegben színnel kiemelve a változásokat.

Mi a pontrendszer célja?

Elsősorban a közlekedés biztonságának javítása.
Az önkéntes jogkövető magatartás elősegítése a közlekedésben.
Teszi ezt az állam azért, mert fontos feladata: az élet védelme, az emberek szabadságának (szabad közlekedésének) biztosítása.

Heltai - val élve:
A néma levente bakójának bölcsessége:

? Békés családi kör az álmom.
Derű és nyugalom, parányi házban?
Az élet szép. Tenéked magyarázzam?
Szeressük egymást! Isten arra rendelt.
De annyi baj, gond nyomja ma az embert,
Nyögünk adót, aszályt és háborút,
A legtöbbnek falat kenyér se jut.
Ki él ma abból, amiből szeretne!
Kevés a méz, és sok a medve.

A szabadság pedig különleges kincs, és
?? nem azért dúlt érte harc,
Hogy azt csináld, amit akarsz,
S mindazt, miért más robotolt,
Magad javára letarold,
Mert szabadabb akarsz lenni másnál.
A szabadság nem perzsavásár.
Nem a te árud. Milliók kincse az ??

(Engem mindig meglep a klasszikusok aktualitása és kiterjedt értelmezhetősége.)

Kikre vonatkozik a pontrendszer?

Magyarországon

  • a magyar vezetői engedéllyel rendelkezőkre,*1
  • a magyar vezetői engedély alapján, külföldön kiadott (honosított) vezetői engedéllyel rendelkezőkre,
  • az eltiltottakra, visszavont vezetői engedélyesekre,
  • az engedély nélküli vezetőkre (amire nincs érvényes okmánya).

A járművezető akkor kaphat pontot, ha:
Vezetői engedéllyel vezethető járművel:

  • a közúti közlekedési bűncselekményt, vagy
  • a közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztető szabálysértést követ el. (Közös néven: SZABÁLYSZEGÉS)

Azt, hogy mi számít ilyennek, a törvény, illetve a végrehajtási rendelet konkrétan felsorolja, megadva azt a jogszabályi helyet is, amelynek alapján történik az elmarasztalás:
Btk. ? Büntető Törvénykönyv, 1978. évi IV. törvény
Sztv.- Szabálysértési törvény, 1999. évi LXIX. törvény
SZR ? Egyes szabálysértésekről, 218/1999. (XII. 28.) SzR.
KRESZ ? 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
A pontokat a Nyilvántartó országosan gyűjti, kezeli.

Miért hány pont jár, és ez miben változott?

Cselekmény2001.01.01-2004.04.01-2008.01.01-
Szabálysértés 1 1-3 1-5
Gondatlan bűncselekmény 4 4 6
Szándékos bűncselekmény 7 7 9
Több ügy együtt:
ha bűncselekmények: a nagyobbé
ha szabálysértések: a nagyobbé

+3
+1

+3
+1

+4
+1/2X

X= a kisebbért járó pont ( az összeg tört pontszám esetén felfelé kerekítendő)

A pontrendszer hatálya alá tartozó BŰNCSELEKMÉNYEK

KódTényállás20012008
01 Segítségnyújtás elmulasztása ( közúti közlekedés körében) ( Btk. 172.§ (1)) 7 9
02 Közúti veszélyeztetés ( Btk. 186.§ (1)) 7 9
03 Közúti baleset okozása (Btk. 187.§) 7 9
04 Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 8 Btk. 188.§ (1)) 4 6
05 Járművezetés tiltott átengedése (Btk. 189.§ (1)) 7 9
06 Cserbenhagyás (Btk. 190.§) 7 9

A pontrendszer hatálya alá tartozó SZABÁLYSÉRTÉSEK2

KódTényállás200120042008
07 Járművezetés az eltiltás tartalma alatt (Sztv. 156/A. §(1)) 1 3 5
08 Ittas vezetés (SzR. 42.§ (1)) 1 3 5
09 Sebességkorlátozás jelentős túllépése (SzR. 43. § (1)) 1 3 5
10
1001
1002
Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése
(SzR. 44. § (1))
(SzR. 44. § (2))
1 3
4
5
11 Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése (SzR. 45. § (1)) 1 3 5
12
1201
1202
A közúti közl. rendjének megzavarása ( SzR. 46. §)
( SzR.46. § (1))
( SzR. 46. § (1)) könnyű testi sértés esetén
1 3
4
5
13 Engedély nélküli vezetés ( közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése, más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére)
(SzR. 47. § (1))
1 3 4
14 Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése, üzemképtelen fék, kormányber. esetén (SzR. 48. § (1)) 1 3 5

A pontrendszer hatálya alá tartozó
KRESZ SZABÁLYSÉRTÉSEK

KódTényállás200120042008
15 Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése közül, amennyiben a jogsértés más helyen meghatározott körbe nem sorolható ( SzR. 54. § (1) bek.):
1501 A megengedett sebességhatár legalább negyedével történő túllépése ( a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet ( a továbbiakban: KRESZ ) 14. § (1) bekezdés d) pont, 26. §) 1 1 3
1502 Irányjelzés szabályainak megszegése ( KRESZ 29. §) 1 - 3
1503 Bekanyarodási szabályok megsértése( KRESZ 31. § (1)-(4) bek. 1 - 2
1504 Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópályán, autóúton és vasúti átjáróban( KRESZ 33. § (2) bek. 37. § (3) bek. b) pont, (4) bek.) 1 3 5
1505 Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül(40.§ (5) bekezdés d) pont) 1 - 2
1506 Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt( KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pontja) 1 3 4
15073 Megállás kerékpár sávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza (KRESZ 40. § (5) bekezdés a), c), 1) pont) 13 - 4
1508 A forgalomirányító fékjelző készülék tilos jelzésén való áthaladás( KRESZ 9. § (4) bekezdés d) pont)   3 4
1509 A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása( KRESZ 6. § (1) bek. a) pontjának második francia bekezdése és e) pont)   3 4
1510 Megállás vasúti átjáróban, valamint vasúti átjáró előtt (KRESZ 40. § (5) bekezdés g) pontja)   3 4
1511 Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése(KRESZ 43. § (1) bek.)   3 4
1512 A biztonsági öv, a bukósisak, valamint a gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása (KRESZ 48. § (4), (7) és (9) bek.)   1 2
1513 Kézben tartott mobil rádiótelefon használata ( KRESZ 3. § (2) bekezdés)   1 3
1514 Nem megfelelő sebesség alkalmazása ( relatív sebességtúllépés) ( KRESZ 25. § (1) bek.) ? csak halmazatként alkalmazható   1 1
1515

Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése (KRESZ 13. § (1) bekezdés a) c), e) u), valamint y) z)/2. pont)

  34 2
1516 A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül ( KRESZ 43. § (3) bekezdés)     4
1517 Jobbra tartási kötelezettség megsértése( KRESZ 25. § (2) bekezdés)     1
1518 Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás ( KRESZ 18. § (1) bekezdés c), k) pont)     1

Mi a pont megállapításának feltétele?

  • a helyszíni bírság elfogadásával (aláírásával) a következmények (a pontok számának) tudomásulvétele,
  • a feljelentés utáni eljárás JOGERŐS HATÁROZATA, amelyet hozhat a Bíróság, a Szabálysértési-, vagy a Fegyelmi hatóság,
  • nem adható pont azért a szabályszegésért, amelyért a ? járművezetéstől eltiltást? , ? kategória-eltiltást? alkalmazták.

Az elkövetés és az elbírálás idején érvényes pontok közül az állampolgárra kedvezőbbet kell alkalmazni.

Mi lesz, ha gyűlnek a pontok?

Esemény2000-től2008-tól
A vezető figyelmeztető levelet kap a határpontszám elérésekor 14 pontnál 12 pontnál
A vezetői engedély 6 hónapra visszavonásra kerül 18 pontnál 18 pontnál

Ez esetben a visszaadás feltételei: kötelező után képzés teljesítése, 6 hónap eltelte, egyéb feltételek (pl.: EÜ alkalmasság) megléte.

Meddig marad meg a pont?

A pontszám csökkentése2000-től2008-tól
Az adott szabályszegésért kapott pont automatikusan törlődik a jogerőre emelkedést követő 2 év múlva 3 év múlva
Önkéntes után képzéssel, ha az igazolás bemutatásakor a pontjainak száma legfeljebb a határpontszám ( 14, ill. 12) akkor 9 ponttal 9 ponttal
Önkéntes után képzéssel, ha az igazolás bemutatásakor a pontjainak száma meghaladta a határpontszámot ( 15-17, ill. 13-17), akkor 5 ponttal 6 ponttal
A vezető összes pontjait törlik, ha legalább 6 hónapos eltiltás alapján kötelező után képzésen vett részt

A jogalkotó szándéka egyértelmű: szigorítással javítani az aggasztó közlekedésbiztonsági helyzeten. A közlekedéshez értő olvasó elgondolkozhat a változások tendenciáján, eredményességén.
Megjegyzés: Kriminológusok tanakodnak azon, hogy minek van nagyobb visszatartó ereje; a büntetések szigorításának, vagy a lebukási valószínűség növelésének (azaz az ellenőrzések gyakorításának). Míg az előbbi látványos, de kevés eredménnyel kecsegtet, addig az utóbbi fáradságos, de a nagy tömegekre hat.

1 FIGYELEM! 2001.01.01-től csak vezetői engedély van, tehát minden ? okmánnyal vezethető ? jármű vezetőjére
2 Sztv. és SzR. alapján
3 2000-ben csak a távolsági fényszóró használatára vonatkozó szabályok megszegése ? 1 pont
4 Csak a 14.§ (1) bekezdés f) és g) pontokra.

© 2020 Kiskun Autósiskola - Minden jog fenntartva! | Design by W3layouts