ÚJRA NYITUNK!

Kategóriás képzések online
Érdeklődni és jelentkezni:
E-mail: szaktanfolyam@kiskun.autosiskola.hu
Telefonszám: 76/509-221, 20/438-40-20

ÚJ IRODÁBAN

ÚJ HELYEN

ÚJRA A KORMÁNY MÖGÖTT

ÚJRA INDULNAK A VIZSGÁK

Nagyon fontos, hogy az alábbiakat be kell tartanotok:
Mindenki a saját oktatójával egyeztessen a következő forgalmi óra időpontjáról!
A forgalmi órákon kötelező a MASZK és a KESZTYŰ viselése, azt hozzatok magatokkal! Ha ez hiányzik, az oktató megtagadhatja az óra megtartását! Mindannyiunk érdeke, hogy a védekezés szabályait betartsuk, kérjük ezt vegyétek komolyan!‼
Ezen a héten a korábban megszokott nyitva tartással 8-16 óra között várunk titeket!

Kecskemét, 2020. május 06.

KISKUN-NEXT SZOLGÁLTATÓ KFT. AUTÓSISKOLA
KECSKEMÉTI KIRENDELTSÉG
KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL
KÉPZÉSI PROGRAM,
ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ

Képző szerv neve: KISKUN-NEXT Szolgáltató Kft.
Képző szerv fantázia/ rövidített neve:  Kiskun Autósiskola
cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
cégbírósági bejegyzés száma:  CG.03-09-000190
Iskolavezető neve: Albert Antal
telefonszáma: +3620/360-7782
E-mail címe: albert.antal962@gmail.com
A képző szerv: Kiskun-Next Szolgáltató Kft.
Tel : +3676/481-758
E-mail: kecskemét@kiskun.autosiskola.hu
Honlap cím:  http://www.kiskun.autosiskola.hu
Kirendeltség: Kecskemét
Ügyfélfogadó címe, tel. száma: 6000 Kecskemét Nagykőrösi u. 14.
+3676/412-050, +3620/771-0847
Ügyfélfogadás időpontja: H-P 8:00-16:00
Telephely:  6000 Kecskemét Nagykőrösi u.12.
Elméleti oktatás helye: 6000 Kecskemét Nagykőrösi u.12.
Tanpálya helye: 6000 Kecskemét Kaffka M. u
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés  helyszín: 6000 Kecskemét Daimler út 1.
Gyakorlati képzés: Kecskemét-és környéke

TERVEZETT KÉPZÉSEK:  AM, A1, A1B, A2, A, B, B+E, C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E, T kategóriás járművezető képző tanfolyamok 

-    Tanfolyamainkon AM, A1, A1B, A2, A, B, B+E, C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E, T,  kategóriás vezetői engedély szerezhető

-   Tanfolyamainkra az a jelentkező iskolázható be, aki a külön jogszabályban előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

Beiskolázható, beiskolázás feltételei

Vizsgázhat

Sorsz.

Kat.

Életkor

Előfeltétel

Elmélet

Gyakorlat

1.

AM

13,5 év

Ir.olv.tud.

14 év- 3 hó

14 éves

2.

A1

15,5 év

I.csop. orvosi alk. Alapfokú isk. végz.

16év- 3 hó

16 éves

3.

A1B

 

B kat. Alapfokú isk. végz.

 

 

4.

A2

17,5 év

I.csop. orvosi alk. Alapfokú isk. végz.

17 év- 3 hó

18 éves

5.

A

23,5 év

I.csop. orvosi alk. Alapfokú isk. végz.

24 év- 3 hó

24 éves

6.

B

16,5 év

I.csop. orvosi alk. Alapfokú isk. végz.

17év- 3 hó

17 éves

7.

B+E

17,5 év

B kat. Alapfokú isk. végz.

18év- 3 hó

18 éves

8.

C*

17,5 év*

B kat. II.csop. orvosi alk. Alapfokú isk. végz.

18 év- 3 hó

18 éves

9.

C1

17,5 év*

B kat. II.csop. orvosi alk. Alapfokú isk. végz.

18 év- 3 hó

18 éves

10.

C+E

 

C kat. 2 éves B kat. alk. Alapfokú isk. végz.

 

 

11.

C1+E

 

C1 kat. 2 éves B kat. alk. Alapfokú isk. végz.

 

 

12.

D**

20,5 év*

C kat. Alapfokú isk. végz.

21 év-3 hó

21 éves

13.

D1

20,5 év*

B kat. Alapfokú isk. végz.

21 év-3 hó

21 éves

14.

D+E

 

D kat. Alapfokú isk. végz.

21 év-3 hó

 

15.

D1+E

 

D1 kat. Alapfokú isk. végz.

21 év-3 hó

 

16.

T

15,5 év

Ir.olv.tud.

16év- 3hó

16 éves

*21 éves kor betöltéséig kizárólag Magyarország területén történő vezetésre jogosít
**24 éves kor betöltéséig kizárólag Magyarország területén történő vezetésre jogosít

Ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónál lehet jelentkezni, ahol a szóbeli tájékoztatás után a képző szerv vállalkozási feltételeit, képzési programját, írásbeli tájékoztatóját megkapja a tanuló. Minden tanulóval a járművezetői tanfolyamra való felvétel előtt írásbeli Képzési szerződést kötünk. Fiatalkorú tanulóval kötött szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írni.

-          Nem szükséges az orvosi alkalmasságról szóló igazolás kiállíttatása, illetőleg az alapfokú             

      iskolai végzettség meglétének igazolása a képzésre történő felvételkor, tehát ezen okmányok     

      hiányában is megkezdhető, illetőleg befejezhető az elméleti képzés. Ezekről a tanulónak

      elegendő nyilatkoznia.

-          Az elméleti vizsgára bocsátásnak azonban továbbra is feltétele ? ?AM? ˝?T?-kategóriát kivéve ? az  orvosi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény csatolása!

-          Írni,olvasni tudás,(nem gépjármű vezetésére jogosító ? AM kategóriás - vezetői engedély megszerzése esetén ) 

PÁV alkalmassági vizsgálat:

 Általános tájékoztató a KAV  felületen pályaalkalmassági vizsgálatra tud időpontot foglalni. Általában az Ön által így foglalható időpontok a következő 9-18 napos tartomány munkanapjaira esnek. Amennyiben a jelentkezésnek ezt a módját választja, legkésőbb a jelentkezéstől számított harmadik munkanapon fizesse be a vizsgálat díját a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OTP Banknál vezetett 11711003-21463062-00000000 számú számlaszámára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában feltétlenül tüntesse fel a jelentkezési lap kitöltése után kapott befizetési azonosító számot! Amennyiben nem tud átutalással fizetni, a vizsgálati díjat bármelyik OTP bankban is befizetheti. Kérjük, ügyeljen a vizsgálati díj pontos összegének (8310.- Ft) befizetésére! Felhívjuk figyelmét, hogy a rendszer csak a vizsgálatnak megfelelő pontos összeget tudja kezelni, a nem megfelelő összeg befizetéséből adódó félreértésekért a felelősség a befizetőt terheli. Postai rózsaszín csekkes befizetést NEM fogadunk el! Amennyiben a megadott határidőig a befizetés nem történik meg, a rendszer automatikusan törli az Ön által foglalt időpontot, erről az Ön által megadott e-mail címre értesítést küld. FONTOS: Kérjük, hogy a lefoglalt pályaalkalmassági vizsgálati időpontban pontosan jelenjen meg a vizsgálat helyszínén (1082 Budapest Vajdahunyad utca 45.)! Tájékoztatjuk, hogy az épületbe a vizsgálat időpontja előtt nem lehet belépni! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem érkezik meg az Ön által elfogadott vizsgálati időpontig, úgy előfordulhat, hogy a vizsgálatát nem tudjuk elvégezni. Amennyiben a választani kívánt PÁV - II. vagy PÁV III. - kategóriából korábbi érvényes, nem időben, hanem járműkategóriában korlátozott alkalmas minősítéssel rendelkezik, kérjük, hogy a jelentkezési lap kitöltése előtt kérjen róla igazolást. Igazolási kérelmének benyújtásához szükséges nyomtatványt az alábbi linken találja: http://kavk.hu/wp-content/uploads/2020/01/adatlap_velemeny_potlasahoz.pdf Amennyiben a fentiek ellenére bejelentkezik PÁV vizsgálatra olyan kategóriában, melyben jelenleg is érvényes PÁV minősítéssel rendelkezik, vállalja annak kockázatát, hogy - ha a vizsgálat során jelenlegi teljesítménye nem éri el a meglévő kategóriájának követelményszintjét - elveszíti jogosultságát az adott kategóriában.

A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján PÁV I. alkalmassági kategória : alkalmas minősítése a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetésére jogosít, határozott ideig, legfeljebb 5 évig érvényes. A ?PÁV I. Alkalmas" minősítés a kategóriák hierarchikus jellegéből adódóan a következőket foglalja magában: - alkalmas a véleményben meghatározott időtartamra korlátozva megkülönböztető jelzést használó gépjárművezetésére. - alkalmas PÁV II-IV. kategóriákban, az időszakos minősítés lejártát követően is. (Igazolást csak a PÁV I-ről tudunk kiállítani) A megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez a PÁV I. minősítését időszakos vizsgálat keretében 5 évente (vagy a határozaton feltüntetett időhatáron belül) meg kell újítani. A jelentkezés előfeltételei: ? 2. csoportú (állásvállalásra jogosító) egészségi (orvosi) vélemény, ? 2 éve folyamatosan hatályos vezetői engedély bármely nemzetközi kategóriából, mely nem minősül kezdő vezetői engedélynek. PÁV II. alkalmassági kategória: Autóbusz, taxi vezetése, veszélyes áru szállítása (ADR) Amennyiben Ön közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást szeretne végezni autóbusz (trolibusz), taxi vezetésével, illetve nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbuszt (17 ülőhely felett), vagy veszélyes áru szállítását (ADR) végző gépjárművet szeretne vezetni, Önnek a PÁV II. alkalmassági kategória alkalmas minősítésének megszerzése szükséges. A jelentkezés előfeltételei: ? 2. csoportú (állásvállalásra jogosító) egészségi (orvosi) vélemény, ? 2 éve folyamatosan hatályos vezetői engedély bármely nemzetközi kategóriából, mely nem minősül kezdő vezetői engedélynek. PÁV III. alkalmassági kategória ? Közúti árufuvarozás Amennyiben, Ön közúti árufuvarozó szeretne lenni, a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást, illetve nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi vezetéséhez PÁV III. alkalmassági kategória megszerzése szükséges. A jelentkezés előfeltétele: ? 2. csoportú (állásvállalásra jogosító) egészségi (orvosi) vélemény,. PÁV IV alkalmassági kategória ? Egyéb a korábban említettek közé nem tartozó gépjárművek vezetésére vonatkozó rendkívüli vizsgálat Ön kérheti, amennyiben Ön ötször sikertelenül vizsgázott ?B? kategóriás gépjármű vezetési gyakorlatból a következő vizsga letételéhez, vagy sokáig nem vezetett és szeretné tudni alkalmas-e a megszerzett gépjármű kategóriá(k) vezetésére. Ha Önnek van, bármely okból megszerzett PÁV IV. kategóriában alkalmas minősítése, mely időtartam korláttal bír és szeretne, továbbra is vezetni, annak lejárata előtt maximum 60 nappal jelentkezzen be vizsgálatra. A jelentkezés előfeltétele: ? Érvényes 1. vagy 2. csoportú orvosi alkalmassági vélemény. A tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, jelentkezésemet az abban foglaltak figyelembevételével teszem meg. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az alábbi elektronikus űrlapon megadott személyes és egyéb adataim a valóságnak megfelelnek. A személyes adatai kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatást a KAVK-ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ linken elhelyezett dokumentumban talál.

 

Az autósiskolánál az elméleti tanfolyamok folyamatosan, természetesen létszámtól függően indulnak. Az előadások napját, valamint az idejét a tanfolyammegnyitókon a jelöltek választhatják meg. A tanfolyamok általában a délutáni órákban, többségében heti három alkalommal, alkalmanként négy tanórában zajlanak le. Egy tanóra 45 perces(két tanóra islehet egyben). Az elméleti tanfolyamok előadásairól tantárgyanként hiányozni  10% -ban lehet, illetve az ettől több hiányzást pótolni kell pótfoglalkozás keretében (A pótlás 1500 Ft/óra, amennyiben külön időpontban történik), vagy a következő tanfolyam azonos foglalkozásán való részvétellel, ami ingyenesen megtehető. A tanfolyam elvégzése után az iskola igazolást állít ki a tanulónak a tanfolyam elvégzéséről.

A következő oldalak az elméleti tanfolyam tantárgyairól és az e-learning képzésről valamint kötelezően előírt minimum óraszámairól ad tájékoztatás

Igényelt tanfolyam tantárgyai, óraszáma:

Kategória

Alapismeretek
Elméleti és Bü tantárgyak

Járművezetési gyakorlat

Megjegyzés

 

?óra

K

Je

Szü

F 1-2

Mu

?óra

A

F

F/v

F/o

F/h

F/é

F/k

M

 

A1, A2,

22

12

5

5

-

-

-

16

6

10

8

2

-

-

-

240

 

A11)

3

1

1

1

-

-

-

2

1

1

1

-

-

-

-

30

 

A22)

-

-

-

-

-

-

-

12

4

8

6

2

-

-

-

180

11. § (5) bekezdés

A23)

3

1

1

1

-

-

-

8

2

6

4

2

-

-

-

120

 

A4)

-

-

-

-

-

-

-

12

4

8

4

4

-

-

-

180

11. § (5) bekezdés

A5)

3

1

1

1

-

-

-

8

2

6

4

2

-

-

-

120

 

A2)

-

-

-

-

-

-

-

16

6

10

8

2

-

-

-

240

11. § (5) bekezdés

A3)

3

1

1

1

-

 

-

10

4

6

4

2

-

-

-

150

 

A6)

22

12

5

5

-

 

-

26

10

16

11

5

-

-

-

390

 

B

28

19

6

3

-

 

-

29

9

20

14

4

-

2

-

580

 

B1

28

19

6

3

-

-

-

29

9

20

14

4

-

2

-

348

 

C1

80

20

20

15

-

10

15

19

6

13

7

2

2

2

-

228

 

C

80

20

20

15

-

10

15

29

6

23

15

4

2

2

-

348

 

C7)

16

-

-

-

-

-

16

14

6

8

4

2

2

-

-

168

11. § (5) bekezdés c)pont

D1

40

14

10

10

-

-

6

29

6

23

15

4

2

2

-

348

 

D

28

10

7

5

-

-

6

29

6

23

17

4

2

-

-

348

 

BE

22

6

4

4

-

4

4

16

6

10

4

4

2

-

-

192

 

C1E

20

5

5

4

-

-

6

14

6

8

4

2

2

-

-

168

 

CE

20

6

6

4

-

-

6

14

6

8

4

2

2

-

-

168

 

D1E

22

5

4

4

-

4

5

14

6

8

4

2

2

-

-

168

 

DE

20

5

5

4

-

-

6

14

6

8

4

2

2

-

-

168

 

AM

16

10

6

-

-

-

-

10

4

6

-

-

-

-

-

100

 

T

56

20

8

8

-

10

10

24

6

18

9

5

-

-

4

 

 

Rövidítések:

 

K

= Közlekedési alapismeretek

 

 

 

A

= Alapoktatás

 

Je

= Járművezetés elmélete

 

 

 

F

= Főoktatás

 

Szü

= Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

 

 

 

F/v

= városi vezetés

 

= Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

 

 

 

F/o

= országúti vezetés

 

Mu

= Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

 

 

 

F/h

= hegyvidéki vezetés

 

F 1-2

= F 1-2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás

 

 

 

F/é
F/k

= éjszakai vezetés
= vezetés könnyű terepen

 

M

= Menettávolságok kilométerben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) érvényes ?B? kategóriás vezetői engedély esetén

2) ?A1? kategória megszerzését követő két éven belül

3) ?A1? kategória megszerzését követő két éven túl

4) ?A2? kategória megszerzését követő két éven belül

5) ?A korlátozott? vagy ?A2? kategória megszerzését követő két éven túl

6) amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves ?A2? kategóriás vezetői engedéllyel

7) ?C1? kategória megszerzését követő 2 éven belül

8) ?D? kategóriás vezetői engedéllyel

9) ?B? kategóriájú járművek nehéz pótkocsival összekapcsolva, feltéve, hogy az így kialakított járműszerelvény legnagyobb megengedett össztömege3500 kgés4250 kgközötti

                                       

 

Elméleti képzés e-learninggel:

        Egy internet eléréssel rendelkező számítógép segítségével lehet hozzáférni. A tartalmak egy informatikai rendszer, úgynevezett képzésmenedzsment rendszer (Learning Management System, röviden LMS) közvetítésével jutnak el a tanulók számítógépére, ahol csupán egy web böngészőre van szükség.

 

1.)    Az e-Educatio informatikai rendszerén futó képzésmenedzsment rendszer.

2.)    A képzést szervezi.

3.)    Témakörönként történik a tanulás.

4.)    Rögzíti és értékeli a tanuló képzési előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait, és eredményeit. A tanuló teljesítményének értékelése alapján végrehajtja továbbá a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit.

5.)    Egy adott tananyagrészt csak akkor kezdhet el a tanuló, ha a megelőzőt már befejezte.

6.)     A rendszer ellenőrzi az oktatás elvégzésének feltételeit, határidejét. 

7.)    A képzéssel kapcsolatos paramétereket (egyebek mellett az eltöltött kötelező időt, a tesztek sikerességének minimum követelményeit) a képzésmenedzsment rendszerben a tananyag jellegére, a tanulók átlagos képességeire (pl. olvasási sebesség) valamint a jogszabályi előírásokra figyelemmel a képzőszerv (jelen esetben az e-EDU Autósiskola) szakemberei állítják be.

 

Képzés neve

Tananyagban elölthető és képzésre fordítható idő

(óra/ nap)

Pótképzésre fordítható idő

(óra/ nap)

AM

60/90

10/15

A1B

60/90

10/15

A kieg.

60/90

10/15

A, A1, A2

60/90

10/15

B

60/90

10/15

BE

60/90

10/15

C

60/90

10/15

CE

60/90

10/15

D

60/90

10/15

  

Az e-learning képzés adminisztrációját az autósiskola végzi. 

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei: 

-  Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a szabályosan kitöltött jelentkezési laphoz mellékelte az alábbiakat: vizsgadíj, orvosi alkalmassági vélemény/ vezetői engedély,(?AM?, ?T? kategóriához nem kell). A fent jelölt óraszámú előadásokat végighallgatta, vagyis az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és a meghatározott életkort betöltötte. A járművezetői tanfolyammal kapcsolatos tantárgyak hallgatása, ill. vizsgája alól (a B+E, C, C+E, kategória műszaki, valamint munkavédelmi tantárgyainak kivételével) felmentés nem adható. A mentesítésekre szolgáló okmányok az egyes elméleti illetve gyakorlati vizsgák alól az I.sz. mellékletben található.  Kategóriától függetlenül felmenthetőek a tantárgyak oktatása alól a mozgáskorlátozottak és a siketek. A mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval külön megállapodás szerint közreműködik. 

-Az alapfokú iskolai végzettség igazolása esetében az elméleti vizsgára bocsátáskor elegendő a tanuló nyilatkozata a végzettség meglétéről, amely nyilatkozatot a jelentkezési lapon kell megtennie. Ezt követően a vizsgaigazolás kiállításáig (tehát akár korábban is) akár a tanuló, akár a képző szerv a folyamat bármely pontján igazolhatja hitelt érdemlő módon (a korábbiaknak megfelelően) az alapfokú iskolai végzettség meglétét.

Meghatározott feltétel igazolható:

a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány

ba) eredeti példányával,

bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,

bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott ?Bizonyítvány és oklevél mintatár?-ban), vagy

bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

-Előírások értelmében a tanulónak a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni vizsgáit, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőkön túl, a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető!

- Amennyiben a tanuló vizsgakategóriájánál fogva mentesült a teljes elméleti tanfolyam alól, úgy ezen időpontot a vezetési karton hitelesítésétől fogva kell számolni, tehát ettől az időponttól kezdődően számított 12 hónapon belül tehet sikeres vizsgát.

-   Az elméleti képzés hatósági vizsgával zárul, amely 6000 Kecskemét Szent István krt. 19/a sz. alatt zajlik le.

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:

a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,

b)az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,

c) az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

Az  a) pontban említett tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a kiválasztott nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni. A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz. A tolmács javadalmazása a vizsgázót terheli. 

Sikertelen elméleti vizsga esetén ismételt vizsgát ismételt díjfizetést követően a sikertelen vizsgát követően 3 munkanap elteltével tehet a vizsgázó. Elméleti és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgy pótvizsgára önállóan is lehet jelentkezni a közlekedési hatóságnál. 

Gyakorlati képzés:

Ha az elméleti vizsgája sikeres, megkezdheti a gyakorlati felkészülést.  A gépjármű vezetése az alapoktatás során, járműkezelési / rutin és technikai / képzéssel kezdődik, un. " zártpályás" formában. A Járműkezelési és rutinoktatásfolyamán ismerkedik meg a jármű technikai elemeivel és azok kezelési módjával. A kötelezően előírt óraszámok levezetése után lehet a Főoktatást elkezdeni. A vezetés helyszíne Kecskemét . A gyakorlati képzés során 1 tanóra 50 perces,(2 tanóra,lehet egyben is) amit 10 perces szünet követ. A alapoktatás során egy nap maximum 2 tanóra, a főoktatás folyamán maximum 4 tanórán vehet részt. Az utóbbi két ? két óra felbontásban, egy óra szünet közbeiktatásával. A gyakorlati vezetések ütemezésénél a lehetőségekhez képest, igazodunk az Ön igényéhez. Az alábbi táblázat rögzíti a kötelezően előírt minimum gyakorlati órák ill. a kilóméterek számát. Ha úgy érzi, hogy pótórák vételére is szüksége van, akkor igényelheti azokat. A pótóra díja, a mindenkori óradíj. 

 

Kategória

Életkor

Alapoktatás

Főoktatás

Össz. óra

km

Vizsgaóra

AM

14 év

4

6

10

100

1

A1

16 év

6

10

16

240

1

A1B

 

1

1

2

30

1

A2

18 év

6

10

16

240

1

A

24 év

10

16

26

390

1

B

17 év

9

20

29

580

1

B+E

18 év

6

10

16

192

1

C

18 év

6

23

29

348

1

C1

18 év

6

13

19

228

1

C+E

 

6

8

14

168

1

C1+E

 

6

8

14

168

1

D

21 év

6

23

29

348

2

D1

21 év

6

23

29

348

1

D+E

 

6

8

14

168

1

D1+E

 

6

8

14

168

1

T

16 év

6

18

24

 

1

 

A kétkerekű járművek vezetése során a tanuló köteles: protektoros kesztyű, protektoros hosszúnadrág , protektoros dzseki,magas szárú,zárt cipő v. csizma és bukósisak használatára! A bukósisak kialakításától függően szemüveget viselni.  A megfelelő öltözék hiányában a gyakorlati vezetésképzés és vizsga nem tartható meg.

-         Motorkerékpárosok részére az általuk választott kategóriához engedélyezett típusú motorkerékpáron tanulják a gyakorlati vezetést.

A választható oktató járművek:

moped:, Piaggio, Suzuki, Aprilia

A1: Honda,

A2: KAWASAKI, Suzuki

A: KAWASAKI, Suzuki, Honda.

B: BWM 120d, Fiat Panda, Opel Astra, Renault Clió, Renault Megane, Renault Thalia, Skoda Felícia, VW Golf, VW Polo, VW Bora, Ford Escort, Suzuki, VW Ventó, WV Sharan, Seat Cordoba, Peugeot 206, Toyota Auris

C1: Mercedes,Iveco 80-13; C1+E : +pót

C: MAN 15264, MAN 14264,

D1: Ford Transit,

D: SETRA

B+E: VW Sharan + pót., Volkswagen Transporter +pót

C+E: MAN 15264 tg. + tandem pót, MAN 15264 tg.+ IFA E5 pót, D1+E:Ford Transit+pót

T: Zetor 6211+pót 

?AM? kategóriás ?A1? alkategóriás,?A2? alkategóriás és ?A? kategóriás gyakorlati vezetés képzés során a tanuló a megfelelő műszaki állapotú, kötelező felelősségbiztosítási befizetést igazoló okmánnyal, ?A1?  alkategóriás,?A2? alkategóriás és ?A? kategóriás  jármű esetében érvényes forgalmi engedéllyel, rendelkező saját járművével is gyakorolhat. A jármű oktatási helyszínre történő biztonságos szállításáról

ebben az esetben a tanuló gondoskodik. FONTOS: Szakoktató felügyelete nélkül a kétkerekű járműveket vezetni TILOS!

 

-         Gyakorlati vizsga típusai, a vizsgára bocsátás feltételei:

          Járműkezelési és rutin vizsgára az bocsátható, aki:

  • sikeres elméleti vizsgát tett
  • kötelezően előírt óraszámú foglalkozáson igazoltan részt vett
  • közlekedésbiztonságilag alkalmas

           Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki:

  • sikeres járműkezelési, rutin vizsgát tett (B kategóriánál nincs Jk vizsga)
  • kötelezően előírt óraszámú foglalkozáson igazoltan részt vett
  • közlekedésbiztonságilag alkalmas

                ?   teljesitette az előirt menettávolságokat

 

?B+E?, ?C?, ?C1?, ?C+E?, ?C1+E?, ?D?, ?D1?, ?D+E?, ?D1+E? ?T? kategóriás forgalmi vizsgára bocsátás feltétele még a fentieken kívül, hogy sikeres Bü vizsgával rendelkezzen a tanuló. 

Sikertelenség esetén ismételt vizsgát ismételt dífizetést követően a sikertelen vizsgát követően 3 munkanap elteltével tehet a vizsgázó. Járműkezelési, rutin és forgalmi pótvizsgára csak a képző szerv (szakoktató, iskolavezető) jelentheti a vizsgázót. 

Ha két éven belül azonos kategóriában a forgalmi vizsgákon öt alkalommal sikertelenül vizsgázott, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. Amennyiben ott ?járművezetésre pszichológiailag alkalmas? minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető. 

Amennyiben a vizsgázó a sikeres KRESZ vizsga időpontjától számítottan 2 éven belül nem tesz sikeres forgalmi vizsgát, úgy csak ismételt beiskolázást követően jelenthető elméleti és gyakorlati vizsgára. 

 

A tanulónak joga van:

 

-         A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit, képzési programját

-         A képzést megszakítani, a pénzét a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni. Az elméleti tanfolyamról való hiányzások pótlása érdekében az általunk felkínált pótórán is részt vehet vagy más tanfolyam is igénybe vehető.

-         A gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni.

-         Az egyeztetett járművezetési órákat legalább 3 munkanappal előbb lemondani.

-         Tanfolyami díjáról számlát kérni.

 

A tanuló kötelezettségei:

 

-          Minden foglalkozáson részt venni (10% hiányzás megengedett elmélet során,tantárgyanként), a mulasztásokat pótolni kell.

-          Gyakorlati vezetésre a váltás helyén pontosan, vezetésre képes állapotban, megfelelő öltözékben köteles megjelenni.

-          Tandíjat a szerződésben foglaltak szerint kell rendezni a tanfolyam idejére szóló kamatmentes részletfizetési lehetőséggel.

 

 Tandíjak:                                                    Vizsgadíjak

 

Kategória

Elmélet

Gyak. óradíj

Gyak. Össz.

Összesen

Hatósági vizsgadíj

Moped (AM) kor (14 év)

20000

3500

38500

70300

11800

Motorkerékpár (A1) kor (16 év)

25000

4000

68000

113300

20300

Motorkerékpár (A) kor (2 év A1-el)

-

5000

85000

100700

15700

Motorkerékpár (A1) kor (17 év B-vel)

25000

4000

68000

113300

20300

Motorkerékpár (A2) kor (18 év)

20000

5000

45000

85300

20300

Motorkerékpár (A) kor (24 év)

25000

4000

108000

153300

20300

Személygépkocsi (B) kor (17 év)

Távoktatás
25000

4700

141000

181600

15600

Személygépkocsi nehéz pótkocsival (B+E) kor (18)

32000

5000

85000

154700

32700

Teherkocsi (C) kor (18)

35000

5000

150000

227700

32700

Tehergépkocsi nehéz pótkocsival (C+E) kor (18)

32000

5200

78000

143100

28100

Autóbusz (D) kor (21)

35000

5000

155000

226000

31000

Autóbusz (D1) kor (21)

35000

5000

150000

.kfl { } .kfl .kfl_egy { padding: 4px 4px 2px 5px; margin: 0px 0px 10px 0px; border: solid 1px #CCCCCC; line-height: normal; background-color: #F3F3F3; background-image: -moz-linear-gradient(top, #F4F4F4, #FFF); background-image: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#F4F4F4), to(#FFF)); background-image: -o-linear-gradient(top, #F4F4F4, #FFF); background-image: linear-gradient(top, #F4F4F4, #FFF); -moz-border-radius: 6px; -webkit-border-radius: 6px; border-radius: 6px; } .kfl .kfl_egy .kfl_egy_ikon { float: left; margin: 0px 10px 0px 0px; } .kfl .kfl_egy .kfl_egy_ikon IMG { width: 32px; height: 32px; } .kfl .kfl_egy .kfl_egy_kep { width: 100px; /* height: 32px;*/ overflow: hidden; margin: 0px 10px 0px 0px; float: left; } .kfl .kfl_egy .kfl_egy_kep IMG { width: 100px; /* height: 32px;*/ } .kfl .kfl_egy .kfl_egy_tobbsor { float: left; margin: 0px 10px 0px 0px; } .kfl .kfl_egy .kfl_egy_tobbsor .kfl_egy_link { width: 150px; } .kfl .kfl_egy .kfl_egy_tobbsor .kfl_egy_link a:link, .kfl .kfl_egy .kfl_egy_tobbsor .kfl_egy_link a:visited, .kfl .kfl_egy .kfl_egy_tobbsor .kfl_egy_link a { display: block; color: #900; text-decoration: none; border: solid 1px #CCCCCC; padding: 3px 4px 3px 0px; margin: 0px 10px 0px 15px; background-color: #CCC; background-image: -moz-linear-gradient(top, #CCC, #FFF); background-image: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#CCC), to(#FFF)); background-image: -o-linear-gradient(top, #CCC, #FFF); background-image: linear-gradient(top, #CCC, #FFF); -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px; } .kfl .kfl_egy .kfl_egy_tobbsor .kfl_egy_link a:hover { color: #03C; } .kfl .kfl_egy .kfl_egy_tobbsor .kfl_egy_link A SPAN { display: inline-block; position: relative; width: 19px; height: 6px; } .kfl .kfl_egy .kfl_egy_tobbsor .kfl_egy_link A SPAN IMG { position: absolute; top: -7px; left: 0px; width: 16px; height: 16px; border: none; } .kfl .kfl_egy .kfl_egy_tobbsor .kfl_egy_info { font-size: 9px; font-weight: bold; text-align: center; margin: 1px 0px 0px 0px; padding: 0px 0px 0px 0px; } .kfl .kfl_egy .kfl_egy_cim { overflow: hidden; font-size: 1em; font-weight: bold; }

Letölthető fájlok

doc
Írásbeli tájékoztató Kecskeméti kirendeltség
Írásbeli tájékoztató Kecskeméti kirendeltség

© 2020 Kiskun Autósiskola - Minden jog fenntartva! | Design by W3layouts