ÚJRA NYITUNK!

Kategóriás képzések online
Érdeklődni és jelentkezni:
E-mail: szaktanfolyam@kiskun.autosiskola.hu
Telefonszám: 76/509-221, 20/438-40-20

ÚJ IRODÁBAN

ÚJ HELYEN

ÚJRA A KORMÁNY MÖGÖTT

ÚJRA INDULNAK A VIZSGÁK

Nagyon fontos, hogy az alábbiakat be kell tartanotok:
Mindenki a saját oktatójával egyeztessen a következő forgalmi óra időpontjáról!
A forgalmi órákon kötelező a MASZK és a KESZTYŰ viselése, azt hozzatok magatokkal! Ha ez hiányzik, az oktató megtagadhatja az óra megtartását! Mindannyiunk érdeke, hogy a védekezés szabályait betartsuk, kérjük ezt vegyétek komolyan!‼
Ezen a héten a korábban megszokott nyitva tartással 8-16 óra között várunk titeket!

Kecskemét, 2020. május 06.

Diszkó dosszié

Diszkósok, segítsetek megelőzni a tragédiát!

Mind több diszkóban tartja fontosnak elmondani záróra előtt a lemezlovas:

Jó buli volt. Ha ittál, az se baj, érezd máskor is jól magad.
Viszont akkor most ne vezess!
Ne akard se magad, se másokat elpusztítani!
Várnak otthon, és várlak én is ugyanitt benneteket.


Ez a "szöveg" ma még nem általános. Pedig de jó volna, ha valamennyi lemezlovas efféle útravalóval látná el mámoros hangulatban szétszéledő társaságát, tudva, tudván, hogy a halálos közúti balesetek harmadát olyan fiatalok okozzák, akiknek jogosítványán még meg sem száradt a tinta.

És e 17-18-19 évesek okozta halálos balesetek fele diszkóba menet, s még inkább onnan jövet történik.
Legújabban közlekedési rendőrök is járnak diszkókba: megszakítják a zenét, hogy elmondhassák: hazafelé mire vigyázzanak a járművek vezetői.
A monoton zene felfokozott érzelmi állapotot teremt, amelynek hatására a fiatal túlbecsüli saját képességeit, a veszélyeket viszont alábecsüli.

Gyakran okoz tragédiát, hogy az utasok "hergelik" a vezetőt, így ösztökélve őt a minél nagyobb sebességre.
Nagy veszélyforrása kivilágítatlan kerékpáros, gyalogos, a rutintalanság, a fáradtság, de különösen az alkohol. Vezetni, ha az ember ivott, bűncselekmény.

Világprobléma Lisszabontól Tel-Avivig

Diszkó baleset. Ez a szó félelmetes sebességgel terjedt el a motorizált világban. Algériától Kínáig, Hollandiától Gabonig akciókat szerveznek a fiatalok védelmében. De miért beszélünk diszkó balesetről? Egyáltalán, milyen baleset az, ami egy szórakozáshoz kötődik? Az elnevezés ellen a diszkót ulajdonosok hevesen tiltakoztak, mondván: a tragédiák nem a szórakozóhelyen történnek, különben is, ilyen nevű baleseti ok nincs, ilyen elnevezést sem a büntetőjog, sem a statisztika tudománya nem ismer. Elismerve, hogy ezek az érvek nem légből kapottak, a motorizált világ szakmai közvéleménye makacsul kitart az elnevezés mellett. Úgy tűnik, hogy ez a tárgykör hosszú időn át, és nehezen befolyásolható problémája lesz a baleset-megelőzésnek. Lisszabontól Tel-Avivig a világ legjelesebb szakértői konferenciák során kutatják a "diszkó probléma" lényegét. A nemzetközi szakirodalom e korosztály baleseteinek elemzésénél külön vizsgálja a demográfiai jellemzőket, a kockázatvállalást, a vezetői tapasztalatokat, és magatartást, a közvélemény befolyását. És kiemelten a vezetői gyakorlatot, az alkoholizálást, az éjszakai vezetést, a szórakozóhelyeken való gyakori szeszesital-fogyasztást, az érettség hiányát, az indokolatlan veszélyvállalást, és az intézkedő hatósággal való szembenállást is.

A fiatalok általában kevesebbet vezetnek, mint a más korosztályhoz tartozók. Este, éjszaka azonban, elsősorban a hétvégeken ők uralják az utakat. Ilyenkor nemcsak a gépkocsit, vagy a motort vezetők vannak kitéve a megnövekedett balesetveszélynek, hanem - többnyire szintén fiatal - utasaik is.

A diszkókban való szeszesital-fogyasztás, az idegrendszert "felspannoló" fény és hangeffektek, az érzelmi túlfűtöttség mind-mind potenciális veszélyforrás. Nemcsak a szórakozóhelyek balesetveszélyesek, hanem azok környéke is. Hazafelé menet a hangosított rádiósmagnó, vagy CD-lejátszó vonja el a figyelmet a vezetéstől. Gyakran autóznak lakott területtől távol, ezért az úton gyalogosan közlekedők, sőt az "agresszíven" stoppoló fiatalok is növelik a veszélyt.

A problémák kezelésére egyes országok különféle megoldásokat dolgoztak ki. Ismert a német - kétéves próbaidős - gépjárművezető-modell. Nagy-Britanniában a fiatalok l 7 éves kortól ideiglenes engedélyt kapnak. A francia megoldás hasonló, a végleges vezetői engedély feltétele, hogy idősebb, tapasztaltabb kísérővel közlekedjenek. Náluk a baleset kockázata hetedrésze a hagyományos módon képzettekének.

Hogyan történnek a "diszkó balesetek"?

  • Az útviszonyok: tipikus országot; menetirányonként egy-egy sáv, sötét van és még az eső is esik.
  • A gyalogosok csoportba verődve, sötét ruhában az úttesten, a menetiránnyal azonos irányban közlekednek.
  • Bár a látási viszonyok alapján tompítottal, 40-45 kilométeres óránkénti sebességgel lehetne biztonságosan haladni - a gépkocsivezető ennek több mint a kétszeresével halad.
  • Az egyéb körülmények: a gépkocsivezető és a gyalogosok is fogyasztottak alkoholt, a baleset környéke információ sivár, közvilágítás nincs.

A baleset következménye általában három-négy halott.

A diszkó balesetek problémája tágabb értelemben összefüggésbe hozható a fiatalkorú (közlekedési) bűnözéssel is. A Legfelsőbb Ügyészség közlekedési osztályának vezetője, dr. Kereszty Béla érdekes tanulmányban fejtette ki a közelmúltban:

"Amíg öt évvel ezelőtt az összes közlekedési bűncselekmény alig több mint egyötödének, 1992-ben már közel minden harmadik bűncselekménynek fiatal elkövetője volt. A szándékos magatartással elkövethető bűncselekmények közúti veszélyeztetés (Btk. 186. §), az ittas járművezetés (Btk. 188. §), a jármű vezetés tiltott átengedése (Btk. 189. §), valamint a cserbenhagyás (Btk. 190. §) - évről évre történő emelkedése azt jelzi, hogy a már közhelyként emlegetett közlekedési kulturálatlanság és fegyelmezetlenség mellett a bűnös akarat elhatározás a fiatalok körében egyre jobban terjed. Elgondolkodtató, ugyanakkor szomorú jelenség, a jövőt illetően pedig jelzés értékű a közúti jármű ittas vezetésének növekvő száma a fiatalok körében."

Ezen belül sajátos az ittas vezetők aránya is.
Es gyakori a járművezetés tiltott átengedése ittas, vagy más okból alkalmatlan személyeknek is. Egy ilyen baleseti aktából idézünk.

Fiatalkorú hölgynek akart imponálni egy alig idősebb fiú. A diszkó előtt a fiú rendelt néhány kör Leót (vörösbor, cola), azután vodka-tonik következett. Az éjszaka folyamán mindketten távoztak a diszkóból. Az már kideríthetetlen, kinek az ötlete volt, hogy a lány vezessen, pedig neki jogosítványa sem volt és az alkoholfoka is magasabb volt, mint a fiúnál. Ennek ellenére elindultak végzetes útjukra. Nem sokkal később a lány elvesztette a jármű feletti uralmát, a kocsi kisodródott és egy oszlopnak ütköztek. Az ügynek a jogi része egyszerű határozat, és úgy szól: nyomozás megszüntetése büntethetőséget kizáró ok miatt. Az ok: az elkövetők halála. A hozzátartozók, barátok talán soha nem fogják tudni "feldolgozni" a tragédiát.

A filmen statiszták, a valóságban igaziak a halottak

"A diszkó korszaknak leáldozott...." Ezzel a bombasztikus kijelentéssel kezdte sajtótájékoztatóját a beatmozgalom egyik nagy öregje. Úgy tűnik, a meglepő hír csak zenész berkeken belül terjed, mert a fiatalok szórakozási szokásai különösebben nemigen változnak az utóbbi időben. Ez annyira igaz, hogy a nemzetközi közlekedésbiztonsági konferenciákon állandó napirend továbbra is a megannyi diszkó baleset. Egy-egy ilyen világtalálkozó rendszeres programjaként, a résztvevő országok kiállítják a számukra legfontosabb témákból a plakátjaikat, kiadványaikat, bemutatják filmjeiket. A Portugáliában és az Izraelben szervezett világ konferenciák demonstrációs pultjait azonos témáról készült kiadványok foglalták el.

Érdekes volt egy-egy lírai, erősen a pszichológiai hatásra épülő meg közelítés, mint például a fiatalok életét a pillangókhoz, vagy a virágokhoz hasonlító művészi ábrázolás. Ugyanakkor spanyol, német, holland röplapok sokkoló képeket közöltek fiatalokat ért tragédiákról. Az egyik röplap az úton sűrűn egymás mellett fekvő fiatal fiúk, lányok képét közölte - "ennyi fiatal halt meg tavaly diszkó baleset következtében" - kép aláírással. Az egyik szomszédos ország, hasonló ötlettől vezérelve, rövidfilmben dolgozta fel a témát. A megdöbbentő képsorokon egy falu utcáján és főterén feküdtek tömegével fiatal emberek - természetesen statiszták.

Németországból indult el az a baleset-megelőző módszer, amit akár "kalapozó" rendőrnek is nevezhetnénk. A diszkók zárása előtt a közlekedési rendőrök bejelentik, hogy az ittas vezetőket a diszkók környékén ellenőrzik, ezért azt javasolják, hogy aki ivott, adja le a slusszkulcsát a rendőrnek. A fiatalok hazaszállításáról díjtalanul gondoskodnak.

A kelet-közép-európai országok egy-egy nagyobb területén csupán a diszkó kínál hétvégi szórakozást a fiataloknak, vagy csak a diszkókban találkozhatnak a fiúk, lányok. Éppen ezért a bevezetőben említett korszakváltás nálunk még nem érzékelhető. A konferenciák előadásaiból az szűrhető le, hogy hosszú ideig fennálló és nagyon nehezen kezelhető problémával állunk szemben.

A diszkó balesetek közlekedésbiztonsági vonzatait össze kell kapcsolni további két témával. Az egyik: a drogfogyasztás megelőzése. A másik a fiatalok egészséges szexuális életre nevelése. A diszkók gyűjtőhelyei a fiataloknak, ezért a drogellenes, illetve az AIDS megelőzésével kapcsolatos propagandát is ide célszerű összpontosítani. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a fiataloknak saját gondolatvilága van, csak a saját kommunikációs rendszerüket hajlandók elfogadni. Ezért az úgynevezett "felnőtt" propaganda helyett mind inkább teret nyer a csak fiatalokhoz szóló propaganda, amelynek legfontosabb szószólói a beat, a rock és a diszkó sztárok, maguk a diszkósok.


Alkalmi utasok

Késő este, nyár, hétvége. Bajáról indulok Északnak. Egyedül vagyok, csönd, a forgalom sem sűrű, kocsim fegyelmezett, erős, jól paríroz minden mozdulatra. Elhagyom Kalocsát, néhányan megelőznek, persze, mert óvatos-hetvenessel hajtok: a részeg kerékpárosoktól tartok.
Harta. Ismerem jól. Jártam nem egyszer H. Barta Lajos író kollégámnál: jó öreg parasztház, gondozott. Átellenben, az úttól balra, a beton öntödéből vásároltam Solt melletti tanyámhoz három kútgyűrűt. Hartai ember szerelte a fűtésemet. A gazdag sváb falu - szőlőivel, sertéseivel, fehér tornácaival - otthonos nekem, aki a Bánságban nőtt fel; Detta jut eszembe, ahol tizenhat évesen az igazgató tanítónő szőlőjét műveltük Ervinnel, Misivel. Fogarassy Zolit, meg barátját, Roscát, hogy irigyeltük akkor! Gazdag munkaadó házigazdájának (nemcsak cséplőgépe, traktora volt, de még zongorája is) szép zárdanövendék lánya minden éjjel beszökött a fiúk ágyába, közéjük. Már ha a fiúk igazat mondtak...

Annyi biztos, sokan szedtek fel közülünk nemi betegségeket abban a gyönyörű faluban: a háború nyoma volt ez is. A divatos szulfamid neve akkor Prontosil volt. Mintha piros lett volna. Vagy csak a vizeletet festette vörösre? AIDS még nem volt.

Ahol Hartára ágazik le az út, két miniszoknyás lány integet: autóstop. Nejem megesketett, hogy soha nem veszek fel országúti vándorokat: leütnek, kirabolnak, megölnek.

Miniszoknyás éjszakai lányokra nem gondolt. Megállok, egyik mellém ül, a másik hátra. Abban a másodpercben: puska-, vagy inkább pisztolylövés dördül a közelben. Tövig gázzal indulok, mint egy rossz krimiben; a turbó jó, pillanat alatt gyorsul a kocsi, tovaspriccelünk.

"Lányok, mi volt ez a lövés?"

Nem tudják. Amíg állingáltak, nem vettek észre senkit, semmit. Este tizenegy felé jár...

Csak a feleségem meg ne tudja. Az ő szemében a miniszoknyás lányok: csalétek a hülye autósnak, hogy álljon meg, aztán pisztoly, gyilkosság, rablás. De hát semmi sem történik. Lassítok is nyomban, utálom ezt a töltés tetején futó utat Hartáról Soltra: kétoldalt, lent, a végtelen sötétség óceánja... - Honnan a hová, lányok?

Kalocsáról indultak el váltott alkalmi autókon, a Duna túlsó partjára igyekeznek, egy község híres diszkójába. Egyikük a porcelángyárban dolgozik, a másik azt sejteti: még tanul.

Megegyezünk: Soltig viszem őket.

Közben hüledezve mormogom: de lányok, az istenért, elindulnak Kalocsáról, éjszaka egy túlsó parti falusi diszkóba - éjfél mire odaérnek! Legalább valami ismerősök, barátok, barátnők várják ott magukat!? S mikor, mivel indulnak vissza?

Nem várja őket senki, s visszafelé majd csak akad valami.
Mini, éjszaka, diszkó: mégsem úgy festenek, mint valami rosszlányok. Mondom nekik: a solti postásunk, Erzsike fiát - motoron - tudtommal diszkóból hazajövet gázolták halálra.

Mondom: lányok, azért mégsem értem, hogyan van bátorságuk nekivágni az országúti éjszakának, hogy a szép Kalocsáról kikössenek éjfélkor egy ismeretlen falusi diszkóban - nem a falut nézem le, hanem a kalandot nézem túl veszélyesnek.

Bugyborékolva kacagnak. Az egyik tizenhét, a másik tizenkilenc éves. Elhúzunk a Teleki kastély, majd a "döggyár" mellett (állati hulladékokat dolgoz fel; néha éles, súlyos, elviselhetetlen bűzt okád) - majd befutunk Solt "belvárosába".

Köszi, kiszállnak, s be egyenesen az Aranykulcs vendéglőbe. Talán ott találnak maguknak utas helyet tovább. Csinos lányok.

Az egyik hasonlít annak a lefejezett lánynak a fényképére...

Kevéssel később nagy (s furcsa) balesetem volt, koponyaalapi törés meg minden. Se kocsim, se jogosítványom.

Be jó, hogy nem volt alkalmi utasom.

Amerika, Amerika

A veszély hazafelé leselkedik

Anne másodikos gimnazista volt, karácsony és újév között minden este eljárt Washingtonhoz közeli lakóhelyének kultúrházába. Az elegáns, villanegyedekből álló kisváros közepe táján álló kétemeletes épület ilyenkor nem a nyugdíjasoké, hanem esténként nyolcig country táncház, aztán éjjel egyig diszkó van. Anne néhány hete elmúlt tizenhat éves, frissen kapott jogosítványához kérte kölcsön apja autóját. A BNW erős, stabil, biztonságos kocsi, Amerikában természetesen automata váltóval, légzsákkal felszerelve.

A diszkó felé menet Anne felszedte három osztálytársát. Éjjel egykor indultak haza - helyettük rendőrök érkeztek a gyászhírrel mind a négy családhoz. Anne belefeledkezett a gázpedálba, nem tudott bevenni egy kanyart. Így csöppet sem ivott, egyszerűen csak fiatal volt, álmodozó és nem igazán tudott vezetni.

Amerikában évente négyezernél több fiatal hal meg "diszkó balesetben". A baleseteknek csak mintegy harmadát okozza az alkohol, a többiben egyszerűen a figyelmetlenség és a virtuskodás a bűnös. Ebben az országban "mindenki mindenhova" autóval jár. Hát, még ha tizenhat - tizenhét esztendős, ha diszkóba készül és apjának éppen menő kocsija van. Már odafelé sok a baj: versenyeznek, kóstolgatják a motor erejét.

Van egy borzasztó népszokás: a saroktól - sarokig autóverseny. A két kocsi egymás mellől indul a kétsávos úton, amikor zöldre vált a lámpa. Az győz, aki először ér a következő lámpához. Igazából az győz, aki épségben meg is tud ott állni: évente kétezernél több "bajnok" veszti életét ebben az őrületben. És a kamaszok nem tágítanak: szombat esténként szabályos bajnokságok dúlnak a diszkókhoz közeli sarkokon.


Az igazi veszély azonban hazafelé leselkedik. A tánctól fáradt, de feldobott fiatalok elbambulnak vagy virtuskodnak, zenét bömböltetnek vagy szerelmeskednek vezetés közben. Egy-egy kocsiban sokszor hatan-nyolcan szoronganak, hangoskodnak és "noszogatják" a kormánynál ülőt: mi van, gyenge a tragacs?! Amióta autótelefon van, még rosszabb: vagy a másik kocsiban ülő haverokat, vagy az ott maradtakat hívogatják. És a vidám élménybeszámoló alatt sokszor kifigyel olyan apróságra, mint egy éles kanyar, szembejövő teherautó, út szélén álló lerobbant kocsi. Ráadásul ezek a fiatalok alig tudnak többet annál, hogy az egyik pedáltól lassul, a másiktól gyorsul az autó. Az itteni rutin és gyakorlati vizsga nem több ötperces formaságnál (a KRESZ-teszt közepesen nehéz), nemhogy vészhelyzetre, egy sima előzésre sem kell felkészülnie a jogsival rendelkezőnek, hiszen általában többsávos utakon mozog. Ha pedig mégis történik valami, sem tudatosan, sem reflexből nem tud reagálni. Ha Washingtonban és közelében fél centis hó esik, megáll az élet: a rutintalan vezetők tucatjával csúsznak egymásba.

Éjféltől háromig Amerikában is kicsi a forgalom - de ilyenkor megy a legtöbb áruszállító teherautó. A legtöbb diszkó balesetben azért is viszonylag sok a halott, mert a fiatalok személykocsija kamionokkal ütközik: belerohan hátulról vagy oldalról. A tévékben rendszeresen tanítják a hosszú teherautó visszapillantó tükréből nem látható "sötét zónát" - a második legtöbb ütközést mégis az okozza, hogy a "diszkózó" személykocsi mérföldeken át halad a kamion mellett. Annak sofőrje nem látja a belső sávot, és ha valami miatt áthúzódik, akkor nincs menekvés. Főleg, ha a virtuskodó ifjú "divatosan", leoltott lámpákkal közlekedik, nehogy gyorshajtásért felírja a rendőr.

 

Sokan azért rohannak a sötétben, mert ittak egy pohár sört. A felnőttekkel ellentétben a 21 évnél aluliak esetében nincs alkohol tűréshatár, annál nagyobb ciki pedig kevés van, ha az ifjúnak bevonják a jogosítványát. Egyébként a felnőttekkel ellentétben - az amerikai fiatalok között viszonylag ritka a tényleg ittas vezetés.

Sok államban azt fontolgatják, hogy szombat esténként is járni fog az iskolabusz. A jellegzetes sárga "fakaruszok" hétköznap megkülönböztető jelzésekkel hozzák - viszik a nebulókat otthonuk és az iskola között (a nagyobb biztonság kedvéért megelőzni és megkerülni sem szabad őket). Az iskolabuszok néhány helyen már járnak a lakónegyedek és a diszkó között. Sokkal biztonságosabb, mint autózni, de a többség mégsem szereti: olyan iskolás.

A moszkvai fekete krónikákat is éjszaka írják

Az orosz fővárosból kivezető utak mentén változó kiállítási tárgyakból, állandó kiállítás látható. Az emberi felelőtlenség és a halál múzeuma. A Moszkvát körülölelő autópálya-gyűrű és a kivezető sugárutak találkozásánál lévő közlekedésrendészeti ellenőrző posztok mellett tárolják a környéken súlyos balesetekben összetört autók roncsait. Gazdáik - ha egyáltalán életben maradtak - nincsenek abban az állapotban, hogy a kocsikkal törődjenek.

A praktikus szempontok mellett nyilvánvalóan a "nevelést" is szolgáló nyíltszíni roncstemetőkből jól nyomon követhető, hogy az oroszok egyre több és egyre márkásabb autót törnek össze. Míg néhány éve főként Moszkvicsok, Ladák és Zaporozsecek maradványai ijesztgették a dácsáikra tartó "vasárnapi sofőröket", addig ma tucatnyi BMW, Mercedes és Ford között játszanak a kóbor kutyák. A nagy sebességgel történő frontális ütközés még a legbiztonságosabbra tervezett limuzinokban ülőknek is életveszélyes, s a kocsik többsége errefelé sem légpárnás, gyűrődő-zónás, megerősített oldalú, a kormány automatikusan elhúzódó konstrukció. Arról nem is beszélve, hogy a biztonsági övet csak hírből ismerik, ha valaki bekötve autózik Moszkvában, az szinte biztosan külföldi.

Oroszországban a fiatalok meglehetősen hirtelen jutottak autóhoz. A sokáig elérhetetlennek számító Ladák és Volgák mellé az elmúlt négy-öt évben óriási mennyiségben hoztak be használt nyugati kocsikat, s az árak, ha magasabbak is a magyarországiaknál, immár nem elérhetetlenek. Egyedül a kilencmillió lakosú fővárosban 1,8 millió személygépkocsi közlekedik, miközben a Brezsnyev-érában született városrendezési tervek még 2025-re is csak ennek két harmadát jósolták. A kaotikus forgalomban gyakoriak a koccanások, ám az igazán súlyos balesetek általában nem a lépésben araszolgató dugókban történnek. Az igazi fekete krónikákat éjszakánként írják, s bennük gyakran visszatérő fejezet szól a vodkáról.

Ellentétben az Egyesült Államokkal, ahol az utóbbi években sikk lett nem inni, Oroszországban ma is a férfiasság alapvető fokmérőjének számít ki hány pohár vagy üveg után mer beülni a volán mögé. A törvények ugyan itt sem engednek egyetlen pohár sört sem, ám a rendőrök csak baleset esetén vizsgálják a vér alkoholtartalmát, s amikor a gázpedálra lép, minden részeg biztos benne, hogy be tudja venni a következő kanyart. Az már kisebbfajta forradalomnak tekinthető, ha a tv éjszakai klipműsorában időnként megjelenik egy reklám, amelyben a Volvo önmaga zárja be ajtajait az átmulatott éjszaka után felé tántorgó gazdája előtt, s mielőtt üresen tovagurulna megvetően közli vele: "Részeg vagy, haver!". A szerencsétlen fiatalembernek külön pechje, hogy Moszkvában nem könnyű taxit fogni, így alighanem jó ideig ücsöröghet a járdaszélen, ami viszont szintén nem veszélytelen: téli éjszakákon egy-két óra alatt is könnyen halálra lehet fagyni.

A kisebb kellemetlenségeken legtöbbször segít a pénz - az orosz közlekedési rendőrök korruptságáról jó néhány történet kering. (Arról kevesebbet írnak az újságok, hogy milyen érzés lehet a mínusz huszonöt fokos orosz éjszakában egy kereszteződésben ácsorogni, s hó végén azt tapasztalni, hogy a fizetés egyetlen pár cipőre sem feltétlenül elég.)

Külön tétel a közlekedési balesetekben az aranyifjúság, amely, mint a világon mindenütt, itt is úgy érzi, övé a jelen és a jövő. Kisportolt alig huszonéves fiatalemberek, karcsú, hosszú combú lányok társaságában diszkótól-diszkóig száguldoznak hatalmas Merőkben, M-szériás BMW-kben, japán és amerikai sportkocsikban, s olykor a kihalt, széles moszkvai utcákon is megtalálják egymást vagy a villanyoszlopot. Ha egy pillanatra eltekintünk attól, hogy legtöbbször milyen forrásból származik a méregdrága autókra fordított pénz, elmondhatjuk, hogy minden temetésért, minden kórházban töltött napért kár. Ami még nagyobb baj, hogy a rossz példa ragadós: a felmérések szerint a középiskolás fiúk több mint fele nem bánná, ha bevennék valami jó kis maffiába, ahol sok pénzt lehet keresni, lehetőleg nem túl nehéz munkával, míg a lányok negyven százaléka bevallja, hogy legszívesebben fotómodell, pornósztár vagy drága szállodai prostituált lenne.

Oroszországban tehát egyelőre vonzóbb a rövid, de csillogó élet, mint a szorgalmas munkával, tisztességben, családban töltött évtizedek. A választás lehetősége azonban itt is mindenki előtt adott, s előbb vagy utóbb talán itt is mozgalom indul azért majd, hogy a diszkókból kilépő fiatalokat józan önkéntesek fuvarozzák haza.

Kezdő vezetőkről, kezdő vezetőknek biztosító szemszögéből

Ma már nagyon sok 17-18 éves fiatal kap a szüleitől, rokonaitól gépkocsit ajándékba. Figyelembe kell venni, hogy ezek a fiatalok az érettségire, esetleg az egyetemi felvételre való felkészüléssel egyidejűleg sajátították el a közlekedés szabályait, szerezték meg a gépjárművezetői jogosítványt. Tanulói figyelmüket megosztották, tudásuk tehát nem vált automatizmussá, ez az esetleges baleseti helyzetek megoldását, elhárítását is hátrányosan befolyásolja - beleértve az ilyenkor elengedhetetlenül szükséges manőverezési készség hiányát is. Mindez együttesen pánikhangulathoz vezet, újabb veszélyhelyzetet szülve.

Az ajándékba kapott autók üzemeltetése azonban már nem a szülők, hanem a tulajdonos feladata, amely komoly költségeket jelent: kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, casco biztosítás, súlyadó, üzemanyag, szerviz stb. Minden jármű tulajdonosa tudja, milyen értéket képvisel a gépkocsija, általában tisztában vannak az alkatrészek áraival is. Képzeljük csak el, milyen kiadásoktól kímél meg, milyen kiadásokat vállal át a biztosító a befizetett biztosítási díjak - kötelező és casco - ellenében: a gépkocsi javítási költsége, személyi sérülés esetében ápolási költség, az esetleges járadékok stb.

Mindezeket azért írtuk le, mert tapasztalataink szerint egyre több az ún. "diszkó" baleset. Ezek a balesetek rendszerint a jókedv, a felszabadultság, de sok esetben a felelőtlen virtus következményei. Félreértés ne legyen, nem a jókedvet, a felszabadultságot kifogásoljuk, csak szeretnénk ráirányítani a figyelmet a járművet vezető fiatalok felelősségére akik közül talán nem mindenki érzi át: mások életéért, biztonságáért felel. Súlyos következményekkel - barátai súlyos sérülése, halála, óriási anyagi kár - kell együtt élnie annak, aki egyáltalán megússza önnön felelőtlenségét. Kötelességünknek érezzük a fiatal és kezdő vezetőket arról is tájékoztatni, hogy: a biztosító az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti:

- attól, aki a gépjárművet az üzemben tartó vagy az azt egyébként jogosan használó engedélye nélkül vezette,- a biztosítottól, több biztosított esetén bármelyiküktől vagy egyetemlegesen, ha a kárt jogellenesen, szándékosan okozták,- a biztosítottól, több biztosított esetén bármelyiküktől vagy egyetemlegesen, ha a gépjárművet alkoholos vagy hasonlóan ható szertől befolyásolt állapotban, vagy gépjárművezetésre jogosító engedély (igazolvány) nélkül vezették, illetve, ha annak vezetését ilyen személynek adták át, kivéve, ha bizonyítják, hogy a gépjárművet engedéllyel vezető esetében a gépjárművezetői engedély meglétét alapos okból feltételezték, illetve a vezető alkoholos vagy hasonlóan ható szertől befolyásolt állapotát nem ismerték fel. (Alkoholos befolyásoltságnak tekinthető a 0,8 ezreléket meghaladó véralkoholszint.),- az üzemben tartótól, ha a balesetet a gépjármű súlyosan elhanyagolt műszaki állapota okozta.

Külön témát jelent az ezzel kapcsolatos rendőrhatósági eljárások, illetve az ezzel összefüggő szabálysértési eljárások köre. Szorosan a témához kapcsolódónak tartjuk annak megemlítését a következmények sorában, amit tartós egészségkárosodásnak nevezünk, és amelyek a balesetek súlyosságának a függvényében alakulnak ki. Pl. egy balesetből származó fejsérülésnél elveszthettük a fül hallóképességét, ez 25 százalékos, de egy kéz elvesztése 50 százalékos egészség károsodást jelent. Szem előtt kell tartanunk, hogy a gépjármű veszélyes üzem, annak vezetése komoly felelősséget, figyelmet és körültekintést igényel.

Csak a fentiek figyelembevételével és kellő óvatossággal lehet balesetmentesen közlekedni.

A dalszöveg a Buldózer zenekar klipjéből való.

 

Országos Baleset-megelőzési Bizottság támogatásával.

 

© 2020 Kiskun Autósiskola - Minden jog fenntartva! | Design by W3layouts